“Θύμωσε ο καλόγερος κι έκαψε τα ράσα του.”

http://truefreedomministries.org/2015/02/08/birthday-party-for-jesus-2014/4-dorm-xmas-209/ “Θύμωσε ο καλόγερος κι έκαψε τα ράσα του.”

  • can you buy gabapentin online “The monk got angry and burned his cassock.”

  • Anger. This is equivalent to “He cut off his nose to spite his face”.

This entry was posted on Wednesday, October 5th, 2011 at 8:53 am and is filed under Greek Wisdom. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

  • Categories

  • Archives